อุปกรณ์และบริการฆ่าเชื้อโรค

ตู้ฆ่าเชื้อ

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
7,672.00 บาท 9,590.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 7,672.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
7,672.00 บาท 9,590.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 7,672.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
4,080.00 บาท 5,100.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 4,080.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
2,632.00 บาท 3,290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,632.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
2,312.00 บาท 2,890.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,312.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
2,152.00 บาท 2,690.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,152.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อขนาดพกพา

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
952.00 บาท 1,190.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 952.00 บาท
(ขั้นต่ำ 10 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
799.20 บาท 999.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 799.20 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

บริการพ่นฆ่าเชื้อ

-20%
Availability: In Stock
7,200.00 บาท 9,000.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 7,200.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
Availability: In Stock
3,200.00 บาท 4,000.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 3,200.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
มีราคาส่ง
Availability: In Stock
1,200.00 บาท 1,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,200.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

อุปกรณ์ที่ต้องมีสำหรับร้านค้า

ฉากกั้น

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,432.00 บาท 1,790.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,432.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,512.00 บาท 1,890.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,512.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
792.00 บาท 990.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 792.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
952.00 บาท 1,190.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 952.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
312.00 บาท 390.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 312.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
392.00 บาท 490.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 392.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
552.00 บาท 690.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 552.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
712.00 บาท 890.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 712.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
552.00 บาท 690.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 552.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
Availability: In Stock
1,512.00 บาท 1,890.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,512.00 บาท
(ขั้นต่ำ เซต)

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-30%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
10,430.00 บาท 14,900.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 10,430.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 เครื่อง)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,800.00 บาท 2,250.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,800.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,352.00 บาท 1,690.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,352.00 บาท
(ขั้นต่ำ 10 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,272.00 บาท 1,590.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,272.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
192.00 บาท 240.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 192.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,352.00 บาท 1,690.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,352.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

เครื่องจ่ายแอลกอฮอลล์

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,920.00 บาท 2,400.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,920.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้้น)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,920.00 บาท 2,400.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,920.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้้น)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
872.00 บาท 1,090.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 872.00 บาท
(ขั้นต่ำ 50 ชิ้น)

สติ๊กเกอร์เว้นระยะ

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
70.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 70.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5 ชิ้น)

เทปกั้นเขต

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
360.00 บาท 450.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 360.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ม้วน)

-20%
Availability: In Stock
360.00 บาท 450.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 360.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ม้วน)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
148.00 บาท 185.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 148.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ม้วน)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
160.00 บาท 200.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 160.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ม้วน)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
160.00 บาท 200.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 160.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ม้วน)

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับพนักงาน

ชุดป้องกันละอองเคมีและเชื้อโรค

-19%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
112.00 บาท 139.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 112.00 บาท
(ขั้นต่ำ 50 ชุด)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
400.00 บาท 500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 400.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
400.00 บาท 500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 400.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

รองเท้าบู๊ท PVC

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
196.00 บาท 245.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 196.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 คู่)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
196.00 บาท 245.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 196.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 คู่)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
196.00 บาท 245.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 196.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 คู่)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
196.00 บาท 245.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 196.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 คู่)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
196.00 บาท 245.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 196.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 คู่)

เฟซ ชิลด์

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
36.00 บาท 45.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 36.00 บาท
(ขั้นต่ำ 5000 ชิ้้น)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
84.00 บาท 105.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 84.00 บาท
(ขั้นต่ำ 10 ชิ้น)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
104.00 บาท 130.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 104.00 บาท
(ขั้นต่ำ 10 ชิ้น)

-18%
มีราคาส่ง
Availability: In Stock
18.00 บาท 22.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 18.00 บาท
(ขั้นต่ำ 101 ชิ้น)

-19%
มีราคาส่ง
Availability: In Stock
21.00 บาท 26.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 21.00 บาท
(ขั้นต่ำ 101 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
15,120.00 บาท 18,900.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 151.20 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่อง)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
52.00 บาท 65.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 52.00 บาท
(ขั้นต่ำ 100 ชิ้น)

หน้ากากอนามัย

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
320.00 บาท 400.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 32.00 บาท
(ขั้นต่ำ 20 แพ็ค)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
320.00 บาท 400.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 32.00 บาท
(ขั้นต่ำ 20 แพ็ค)

-20%
Availability: In Stock
232.00 บาท 290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 116.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
Availability: In Stock
232.00 บาท 290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 116.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
Availability: In Stock
232.00 บาท 290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 116.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
232.00 บาท 290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 116.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

Availability: In Stock
290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 145.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

Availability: In Stock
290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 145.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

Availability: In Stock
290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 145.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

Availability: In Stock
290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 145.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

Availability: In Stock
290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 145.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

Availability: In Stock
290.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 145.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
208.00 บาท 260.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 41.60 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
208.00 บาท 260.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 41.60 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
208.00 บาท 260.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 41.60 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
208.00 บาท 260.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 41.60 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
260.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 52.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
200.00 บาท 250.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 16.67 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แพ็ค)

-20%
มีราคาส่ง
Availability: In Stock
204.00 บาท 255.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 68.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่อง)

-20%
มีราคาส่ง
Availability: In Stock
268.00 บาท 335.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 29.78 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่อง)

-20%
มีราคาส่ง
Availability: In Stock
268.00 บาท 335.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 29.78 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่อง)

Availability: In Stock
2,390.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 79.67 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่อง)

อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด

แอลกอฮอล์สเปรย์/เจล

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
3,680.00 บาท 4,600.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 920.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่อง)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,480.00 บาท 1,850.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,480.00 บาท
(ขั้นต่ำ 4 แกลลอน)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,480.00 บาท 1,850.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,480.00 บาท
(ขั้นต่ำ 4 แกลลอน)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
600.00 บาท 750.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 200.00 บาท
(ขั้นต่ำ 10 กล่อง)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
600.00 บาท 750.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 200.00 บาท
(ขั้นต่ำ 10 กล่อง)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
528.00 บาท 660.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 528.00 บาท
(ขั้นต่ำ 10 ชิ้น)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
336.00 บาท 420.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 28.00 บาท
(ขั้นต่ำ 4 กล่อง)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
424.00 บาท 530.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 84.80 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่่อง)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
384.00 บาท 480.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 64.00 บาท
(ขั้นต่ำ 2 กล่อง)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
396.00 บาท 495.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 79.20 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่่อง)

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
6,960.00 บาท 8,700.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 6,960.00 บาท
(ขั้นต่ำ 4 แกลลอน)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
3,600.00 บาท 4,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 3,600.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 แกลลอน)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
2,680.00 บาท 3,350.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,680.00 บาท
(ขั้นต่ำ 4 แกลลอน)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,600.00 บาท 2,000.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,600.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กระปุก)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
472.00 บาท 590.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 472.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
240.00 บาท 300.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 240.00 บาท
(ขั้นต่ำ 20 ขวด)

เครื่องพ่นละออง

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
11,600.00 บาท 14,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 11,600.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
19,600.00 บาท 24,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 19,600.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้้น)

อุปกรณ์ทำความสะอาด

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,680.00 บาท 2,100.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,680.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

-19%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
21.00 บาท 26.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 21.00 บาท
(ขั้นต่ำ 100 ชิ้น)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,600.00 บาท 2,000.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,600.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กระปุก)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
186.00 บาท 232.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 186.00 บาท
(ขั้นต่ำ 6 ขวด)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
266.00 บาท 332.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 266.00 บาท
(ขั้นต่ำ 6 ขวด)

-20%
มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
132.00 บาท 164.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 132.00 บาท
(ขั้นต่ำ 6 ขวด)

ระบบระบายอากาศหมุนเวียน

เครื่องฟอกอากาศ

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
36,400.00 บาท 45,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 36,400.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 กล่อง)

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
11,600.00 บาท 14,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 11,600.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

สเปรย์ทำความสะอาดแอร์

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
456.00 บาท 570.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 456.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

เครื่องกำจัดเชื้อโรค UVC

-20%
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
55,200.00 บาท 69,000.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 55,200.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชิ้น)

Menu