มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
4,045.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 4,045.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ลัง)

มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
2,955.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,955.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ลัง)

มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
2,120.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,120.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ลัง)

มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,630.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,630.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ลัง)

-15%
มีราคาส่ง
Availability: In Stock
1,020.00 บาท 1,200.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,020.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ถัง)

-12%
Availability: In Stock
1,097.00 บาท 1,246.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,097.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ถัง)

-12%
Availability: In Stock
1,097.00 บาท 1,246.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,097.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ถัง)

Menu