มีราคาส่ง
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
5,540.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 5,540.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ลูก)

มีราคาส่ง
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
3,450.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 3,450.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ลูก)

Menu