มีราคาส่ง
Availability: In Stock
6,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 6,500.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
6,900.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 6,900.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
8,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 8,500.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

มีราคาส่ง
 • Speed: 750 RPM
 • Power Source: Cordless-Electric
 • Battery Cell Type: Lithium
 • Voltage: 20 Volts
 • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
12,900.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 12,900.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

มีราคาส่ง
Availability: In Stock
18,900.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 18,900.00 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ชุด)

Menu