มีราคาส่ง
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
2,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,500.00 บาท

มีราคาส่ง
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,250.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,250.00 บาท

Menu