มีราคาส่ง
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,320.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 4.40 บาท

มีราคาส่ง
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
1,600.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2.00 บาท

Menu