มีราคาส่ง
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
950.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 0.95 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ลัง)

มีราคาส่ง
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Availability: In Stock
900.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 0.90 บาท
(ขั้นต่ำ 1 ลัง)

Menu