WORKSAFE เข็มขัดเส้นเดี่ยวสำหรับงานปีนเสา #WSFAP010

ตัวล็อคกันตก อุปกรณ์กันตก ตัวล็อคอัตโนมัติแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยวที่เอว สำหรับงานปีนเสา งานที่ต้องการยึดตัวเองอยู่กับที่ ได้มาตรฐาน EN358

คุณสมบัติ

-ตัวล็อคอัตโนมัติแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยวที่เอว
-สำหรับงานปีนเสา งานที่ต้องการยึดตัวเองอยู่กับที่
-ได้มาตรฐาน EN358
  • จัดจำหน่ายโดย : PDS International (Thailand) Co.,Ltd.
Menu