SUPERLUBE เจลหล่อลื่นสำหรับงานไฟฟ้า 400 g.

เจลหล่อลื่นสูตรที่พิเศษเน้นในเรื่องการป้องกันสนิม ไม่กัดกร่อนพื้นผิวที่ใช้งาน
  • จัดจำหน่ายโดย : SOLU-EX
Menu