SCG ฉากกั้นกันเชื้อราและแบคทีเรียในห้องน้ำ 67x80x1.2 cm

ฉากกั้นสไตล์ลอฟท์เพื่อความแข็งแรงและ Design Style loft เพื่อความแข็งแรงและสวยงาม
“แข็งแรง สะอาด ปลอดภัยทำความสะอาดง่าย”
- กันเชื้อรา
- กันแบคทีเรีย
- ทำความสะอาดง่าย
- แข็งแรง
ด้วยสารเคลือบผิวที่พัฒนาเพื่อกันเชื้อราและแบคทีเรีย
  • จัดจำหน่ายโดย : Panel World
Menu