เพาวซ่าร์ อัลตร้า อีพี เกียร์ ISO 320 ขนาด 18 ลิตร

เพาวซ่าร์ อัลตร้า อีพี เกียร์ ISO 320 ขนาด 18 ลิตรน้ำมันหล่อลื่น เกียรอุตสาหกรรม
รับแรงกดกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม
คุณภาพมาตรฐาน DIN 51517 – Part3 ,US Steel 224
AGMA 9005 – BO2,David Brown S1.53.101 ,AIST 224
  • จัดจำหน่ายโดย : TPT
Menu